Planck, Max Karl Ernst Ludwig

Max Karl Ernst Ludwig Planck
Planck, Max Karl Ernst Ludwig, njemački fizičar (Kiel, 23. IV. 1858 – Göttingen, 4. X. 1947). Sveučilišni profesor u Kielu i Berlinu. Utemeljitelj kvantne teorije (1900). Proučavajući zračenje crnog tijela, došao do revolucionarnog zaključka da se zračenje događa u paketima, tzv. kvanti, a ne kontinuirano. Energija zračenja razmjerna je njegovoj frekvenciji i Planckovoj konstanti h, tj. E = nhő, gdje je ő frekvencija zračenja, a n 1, 2, 3, 4,…. To je osnovna relacija kvantne teorije. Bio je predsjednik Njemačkog fizikalnog društva (1905–09) i predsjednik Društva za unapređenje znanosti cara Wilhelma u Berlinu (1930–37), koje je nakon II. svjetskoga rata preimenovao u Institut “Max Plank”. Godine 1918. dobio → Nobelovu nagradu za fiziku.