pleokroizam

pleokroizam (od grčkoga: pléo više, hroma boja), višebojnost, pojava kod nekih minerala da u različitim smjerovima apsorbiraju svjetlost različitih valnih duljina te zbog toga pokazuju različita obojenja ili različit intenzitet boje ovisno o smjeru promatranja. Takva se višebojnost rijetko opaža makroskopski (turmalin, aleksandrit), ali se kod minerala koji imaju takvo svojstvo (amfiboli) lako može opaziti s pomoću polarizacijskoga mikroskopa u mikroskopskim preparatima (izbruscima minerala i stijena); pleokroitski dvori, tamni ovoji oko uklopaka (na primjer cirkon, titanit) u mineralima (na primjer u biotitu), nastali radioaktivnim raspadom uklopaka. U polariziranoj svjetlosti pod mikroskopom pokazuju pleokroitska svojstva.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: