Pole, Reginald

Reginald Pole
Pole, Reginald, engl. teolog i humanist (Stourton Castle, Staffordshire, 3. III. 1500 – London, 17. XI. 1558). U srodstvu s engl. kralj. obitelji. Studirao u Oxfordu, Padovi i Veneciji, suprotstavio se bratiću, kralju Henriku VIII., nakon njegova odvajanja od Rima i ugl. živio u Italiji. Kardinal (1536), član papinske komisije za reformu Crkve, sudjelovao na Tridentskom saboru. Kada je njegova sestrična Marija Tudor postala kraljica, P. se kao papinski legat vratio u Englesku (1554) i kao nadbiskup Canterburyja (1555) nastojao obnoviti Kat. crkvu u zemlji. Gl. djela: U obranu crkvenog jedinstva; Reformacija Engleske.