polimerizacija

polimerizacija, vezanje molekula spoja u novi spoj istog sastava ali veće molekulske mase. Spojevi koji imaju dvije molekule zovu se dimeri, tri trimeri, više molekula polimeri. P. je važna u proizvodnji plast. masa.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: