pomilovanje

pomilovanje, akt državne milosti (obično državnoga poglavara povodom državnoga blagdana ili radi ostvarivanja državno-političkih ciljeva, na primjer nakon ratova, oružanih, političkih ili socijalnih sukoba) kojim se osuđenoj osobi daje potpun ili djelomičan oprost od izvršenja kazne, ili izrečena kazna zamjenjuje blažom, ili umjesto bezuvjetno izrečene kazne primjenjuje uvjetna osuda, ili potpuno ukida uvjetna osuda za vrijeme trajanja provjere, ili ukida ili određuje kraće trajanje pravne posljedice osude, ili ukida ili određuje kraće trajanje sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom ili protjerivanja stranca iz zemlje. U hrvatskome kaznenom pravu ne postoji više mogućnost da predsjednik države pomilovanjem obustavi kazneni postupak prema određenoj osobi. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: