Pontsko gorje

Pontsko gorje, Kaçkar
Pontsko gorje (tur. Dogu Karadeniz Dađlari), planina na sjev. dijelu Anatolijskog poluotoka u Turskoj. Pruža se od I prema Z. Građena od eruptivnih kristaličnih i sedimentnih stijena paleozojske starosti. Visina opada od I prema Z, najviši vrh Kaçkar Dađi 3937 m. U nižim područjima prevladava bjelogorična vegetacija hrasta, bukve i platane, u višim zimzelena vegetacija, a u najvišim vegetacija planinskih rudina. Vlažno područje s više od 2000 mm padalina godišnje.