Pordenone

Pordenone, gl. grad istoimene provincije, autonomna regija Furlanija – Julijska krajina (Friuli-Venezia Giulia); 51 973 st. Smješten na SI Italije, jz od Udina. Naselje se razvilo na mjestu rim. i srednjovj. naselja Portus Naonis. Ostaci grad. zidina, got. katedrale iz XV. st. sa zvonikom (79 m), grad. vijećnica (pinakoteka), brojne palače. Elektrotehn., prehr., kem., tekst., papirna i drvna ind.