Pregrada

Pregrada, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije
Pregrada, grad i središte istoimenoga gradskog upravnog područja, u Krapinsko-zagorskoj županiji, u Hrvatskome zagorju, 16 km sjeverozapadno od Krapine; leži na 195 m nadmorske visine. Grad ima 1828, a gradsko upravno područje 6594 stanovnika (2011). Poljodjelstvo; stočarstvo. Tekstilna industrija; proizvodnja građevinskoga materijala i rasvjetnih tijela. Prerada plastične mase. U gradu se nalaze župna crkva Uznesenja Marijina iz 1818 (s orguljama iz 1835) i župna kurija iz 1761. U okolici je razvijen turizam (planinarenje). Od Pregrade prema Đurmancu vodi atraktivna vinska cesta. Sjeverno od grada, na Kuna-gori, nalaze se ostatci staroga Kostelgrada, a jugoistočno dvorac Bežanec (XVII. st.). Prvi se put grad spominje 1334. godine.