O’Connell, Daniel

Daniel O’Connell
O’Connell, Daniel (zvan Osloboditelj), irski političar (Carhan, kraj Cahirciveena, 6. VIII. 1775 – Genova, 15. V. 1847). Odvjetnik. Utemeljio Irish Catholic Association koja se zalagala za emancipaciju katolika i njihovo veće sudjelovanje u javnom životu, što je i ostvareno 1829. Isticao se kao govornik, kao član Brit. parlamenta (1830) pridružio se vigovcima, što je naišlo na otpor radikalnijih irskih revolucionara okupljenih u pokretu Mlada Irska (Young Ireland).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: