Prelog, Milan

Prelog, Milan, hrvatski povjesničar (Zagreb, 8. II. 1879 – Zagreb, 24. XII. 1931). Studij povijesti završio u Pragu. Profesor opće povijesti srednjega i novoga vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1922–26) te opće povijesti srednjega vijeka na Filozofskom fakultetu u Skoplju (od 1927). Autor više monografija iz srednjovjekovne povijesti Bosne (Povijest Bosne od najstarijih vremena do propasti Kraljevstva, 1912; Povijest Bosne, II–III, s. a.). Ostala djela: Repetitorij povijesti Srba, Hrvata i Slovenaca, 1923; Istorijski portreti i članci, 1926; Istorija slobodnog zidarstva, 1929. i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: