Preševsko-kumanovska dolina

Preševsko-kumanovska dolina, tektonska udolina koja spaja doline rijeka Morave i Vardara; duga oko 60 km i široka do 8 km. Pruža se između Vranjske kotline na sjeveru (Srbija) i Skopske kotline na jugu (Makedonija). Dno leži na visini 300–460 m. Najviši dio doline Preševski je prijevoj (460 m) i on predstavlja razvodnicu između slijeva Crnog i Egejskog mora. Kroz dolinu vodi željeznička pruga i autocesta Beograd (Srbija)–Skoplje (Makedonija)–Solun (Grčka).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: