Priestley, Joseph

Joseph Priestley
Priestley, Joseph, engleski filozof i znanstvenik (Birstall, 13. III. 1733 – Northumberland, Pennsylvania, 6. II. 1804). Propovjednik u Birminghamu, bavio se filozofijom, teologijom, politikom, pedagogijom, fizikom, kemijom, lingvistikom. Zbog odobravanja Francuske revolucije 1794. morao odseliti u Ameriku, gdje je i umro. U filozofiji učenik D. Hartleya, razvio njegovo učenje o asocijacijama u materijalističko-fiziološkom smislu, svodeći sve predodžbe na određena kretanja u mozgu. U teologiji zastupao svojevrsni deizam, u politici isticao princip općega dobra. U prirodnim znanostima osobito unaprijedio kemiju plinova. Otkrićem kisika dao poticaj za Lavoisierovu revoluciju u kemiji. Otkrio i ugljični monoksid, amonijak, dušični oksid. Izumio aparate za hvatanje, mjerenje i ispitivanje plinova. Do kraja života branio flogistonsku teoriju. Glavna djela: Hartleyeva teorija o ljudskom mišljenju na principima asocijacija ideja; Esej o upravljanju; Slobodne rasprave o doktrinama materijalizma; O prirodi političke, građanske i vjerske slobode; Eksperimenti i zapažanja o različitim vrstama zraka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: