Protić, Stojan

Protić, Stojan, srpski političar (Kruševac, 16. I. 1857 – Beograd, 28. X. 1923). Jedan od prvaka Radikalne stranke. Sudjelovao u donošenju srpskog ustava 1888. Narodni poslanik 1887–1920 (s prekidima). Poslije prevrata 1903. sudjeluje kao ministar unutarnjih poslova i financija u gotovo svim vladama. Godine 1918. sastavio prvu vladu Kraljevine SHS. Poslije u sukobu s Nikolom Pašićem, svoje pristaše odvojio u skupinu Nezavisnih radikala i pokrenuo glasilo Radikal. Autor više političkih studija (Hrvatske prilike i jedinstvo Srba i Hrvata, 1911; Srbi i Bugari u balkanskom ratu, 1913; Tajna konvencija između Srbije i Austro-Ugarske, 1919. i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: