Psunj

Psunj, televizijski odašiljač
Psunj, planina na zapadnom rubu Požeške kotline, u Slavoniji; najviši je dio (984 m) planinskoga okvira Požeške kotline. Pruža se u smjeru jugozapad–sjeveroistok u duljini od oko 25 km. Najvećim je dijelom prekrivena šumom (hrast i bukva). Na prigorjima vinogradi i voćnjaci. Sjevernim podnožjem prolazi cesta Pakrac–Požega, zapadnim cesta Pakrac–Okučani, a jugoistočnim Nova Gradiška–Požega. U podnožju su veća naselja: Nova Gradiška, Pakrac, Okučani i Cernik. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: