Pucić, Medo

Medo Pucić
Pucić, Medo, hrvatski pjesnik i publicist (Dubrovnik, 12. III. 1821 – Dubrovnik, 30. VI. 1882). Studirao pravo u Italiji, diplomirao u Beču. Poznanstvo s → J. Kollárom urodilo je poezijom vođenom slavenskom idejom (Slavjanstvo; Bosanske davorije i dr.) koja je oblikovala i njegov politički profil. Proučavao književnost i političku povijest Dubrovnika te izdao Slavjansku antologiju s pjesmama dubrovačkih pjesnika XV. i XVI. stoljeća.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: