Querétaro

Querétaro
Querétaro, gl. grad istoimene sav. države u sred. Meksiku, 1865 m n.m.; 611 800 st. Klas. primjer španj. kolon. grada s očuvanom katedralom (XVI. st.), sav. palačom, crkvama Santa Rosa, Santa Clara i San Augustín; akvadukt (XVIII. st.). Danas želj., prerađivačko (pamučna i keramička ind.) i trg. središte poljoprivr. kraja. Sveučilište (1951). Staro naselje Azteka iz 1446. osvojili su Španjolci 1531. Gl. grad Meksika 1847–48; ondje je osuđen i strijeljan car Maksimilijan (1867), a 1917. napisan meks. ustav.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: