Simenon, Georges

Georges Simenon
Simenon, Georges, belgijsko-francuski pisac (Liège, 13. II. 1903 – Lausanne, 4. IX. 1989). Započeo kao novinar crne kronike u gradskim novinama, od 1922. u Parizu piše novele i romane na kriminalističke teme unoseći u taj književni žanr socijalno i psihološki iznijansirane atmosfere i likove. Iznimno plodan pisac, napisao više od tisuću novela, potpisao 192 romana (uz još toliko nepotpisanih), a svjetsku slavu stekao je likom inspektora Maigreta (75 romana), prototipom mnogih kasnijih osebujnih likova detektivskih priča. Po njegovim pričama snimljeno je i 50-ak filmova.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: