računski stroj

računski stroj, pomagalo kojim je bilo moguće izvršiti osnovne računske operacije. Prvi r. s. za zbrajanje – Pascalinu, konstruirao je Blaise Pascal.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: