radij

radij (lat. radium), znak Ra, kem. element II-A skupine s rednim brojem 88 u periodnom sustavu elemenata, atomske mase 226,02. Bijela radioaktivna kovina tališta 700 °C, vrelišta 1140 °C. Otkriven u uranovu smolincu 1898. (Maria i Pierre Curie). Vrlo rijedak, nastaje radioaktivnim raspadom urana i daljnjim raspadom prelazi u radon te u olovo Pb-206. ima 16 izotopa od kojih je najstabilniji Ra-226 s vremenom poluraspada od 1620 g. Upotrebljava se u liječenju malignih bolesti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: