Rangoon (Yangôn)

Rangoon
Rangoon (Yangôn), gl. grad Mijanmara; 3 361 741 st. Leži u juž. dijelu Mijanmara, na obali r. Rangoon (Yangôn) ili Hlaing (ist. krak delte r. Irrawaddy), 40 km s od Maratabanskog zaljeva u Andamanskome moru. Klima je topla i vlažna, uz mnogo padalina. Prvo naselje sagrađeno je 1755. kao prijestolnica nove države na uzvisini iznad rijeke (moderan grad nalazi se uz samu rijeku). Od 1852. središte brit. kolon. uprave; jedna od najvećih luka u juž. Aziji. Grad je 1930. stradao u velikom potresu praćenom plimnim valom. U II. svj. ratu poprište borbe Saveznika i Japanaca. Središte grada (tzv. Cantonment) izgrađeno prema eur. urbanističkom planu; u ostalim dijelovima grada prevladava drvena arhitektura. Trg. središte poljoprivr. okolice. Prehr., tekst., metalurška ind., ljuštionice riže, proizvodnja aluminija, gume, sapuna. Bankovno središte Mijanmara. Prom. čvorište (cestovni, želj., riječni promet); međunar. zračna luka. Sveučilište, sveuč. knjižnica; nekoliko instituta. Muzej umjetnosti, arheol. muzej, galerija slika. Uz grad. središte nalazi se Kralj. jezero (Kandawgyi) s velikim parkom; botanički i zoološki vrt. Pagoda Shwe Dagon (budistički hram); pagode Sule i Botataung te Svjetskog mira. Sačuvana kolon. arhitektura.