Ranković, Aleksandar

Ranković, Aleksandar, srp. političar (Draževac, kraj Obrenovca, 29. XI. 1909 – Dubrovnik, 19. VIII. 1983). Krojački radnik, član KPJ od 1928. U ratu član Vrhovnog štaba NOV i POJ. Ministar unutar. poslova 1946, potpredsj. sav. vlade 1948–63. Potpredsj. republike 1963–66. Na plenumu SKJ 1966. na Brijunima optužen za zloporabu Službe drž. sigurnosti, urotu protiv Tita i drugih drž.-partijskih dužnosnika. Smijenjen sa svih dužnosti, isključen iz SKJ i obilježen kao “protivnik neposredne demokracije i eksponent etatističko-birokratskih elemenata”. Njegov pad utro je put ograničenoj demokratizaciji unutar SKJ i u društvu, koja je okončana 1971. Titovim obračunom s hrv. proljećem i tzv. srp. liberalizmom.