Raška

Raška, naziv za srednjovj. srp. državu sa sjedištem u gradu Rasu, u dolini r. Raške. U XII. st. Raška je oblast jezgra iz koje se širi kasnija srp. država, a sam naziv kod susjednih naroda dugo ostaje sinonim za srp. državu i stanovništvo (Rašani, Rašćani). → Ras
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: