Tršćanska kriza (Tršćansko pitanje)

Tršćanska kriza (Tršćansko pitanje), međunarodni spor nastao kad su postrojbe Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u završnim operacijama protiv nacističke Njemačke ušle u grad 2. V. 1945. i uspostavile vojnu i civilnu upravu, želeći grad pripojiti Jugoslaviji, odnosno Sloveniji. Zbog protivljenja saveznika, jugoslavenska vlada potpisala je sporazum o povlačenju iz Trsta i oslobođenih dijelova Slovenskoga Primorja i Istre 9. VI. 1945. Sporno područje podijeljeno je u zonu A, koju su zaposjele angloameričke, i u zonu B s jugoslavenskim postrojbama. Vijeće ministara saveznika osnovalo je 2. VII. 1946. Slobodni Teritorij Trsta (STT), a mirovnim ugovorom između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Italije to je rješenje potvrđeno 10. II. 1947. Veći dio zone A s Trstom dodijeljen je Londonskim memorandumom od 5. X. 1954. Italiji, a zona B i manji dio zone A Jugoslaviji. Osimskim sporazumima 1975. Italija i Jugoslavija definitivno su priznale to stanje.