Reineke Fuchs

Reineke Fuchs, ilustracija iz djela Roman de Renart
Reineke Fuchs (njemački: lisac Reineke), nenadmašivo lukav lisac, omiljeni lik srednjovjekovnih basna od XII. stoljeća, nalazimo ga u mnoštvu varijanata u prozi i stihu. Kao simbol lukavca, dosjetljivca i mudrijaša, lik lisca vuče podrijetlo iz folklornoga naslijeđa, a duguje mnogo i Ezopu. Jedna je od najznačajnijih verzija starofrancuski Roman de Renart (oko 1200). Klasično djelo satirično-didaktične basne predstavlja flamanski ep Van den vos Reynaerde (oko 1250; u XIV. stoljeću proširen i prerađen). Niz preradba Hinreka van Alkmera (oko 1487) prevedena je na srednjonjemački pod naslovom Reinke de vos (tiskana 1498).