Reinhardt, Max

Max Reinhardt
Reinhardt, Max (pravim imenom i prezimenom Maximilian Goldmann), austrijski glumac, redatelj i intendant (Baden, 9. IX. 1873 – New York, 31. X. 1943). Karijeru započeo kao kazališni glumac; 1905–20. ravnatelj Njemačkoga državnog kazališta u Berlinu, od 1924. ravnatelj tamošnjega Komornog teatra; 1933. izbjegao u Austriju, 1938. u SAD. Svojim naturalističkim pristupom predstavi, istančanim smislom za situacijsku dramatiku, modernom scenografijom s dinamičnom upotrebom osvjetljenja, izvršio velik utjecaj na njemački i europski teatar. Njegove postave klasika, osobito Shakespearea, stekle su kultni status u povijesti kazališta. Od 1910. godine bavio se i filmskom umjetnošću, režirao je dva filma, osnovao filmsku tvrtku, a u SAD-u 1935. režirao San ljetne noći.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: