rendgensko zračenje

rendgensko zračenje 1. olovno kućište, 2. katoda, 3. uljna kupka, 4. elektronska zraka, 5. filtar, 6. vakuum, 7. volframova anoda, 8. motor, 9. rendgenska zraka
rendgensko zračenje, elektromagn. zračenje kratkih valnih duljina (visokih frekvencija i energija) između ultraljubičastog i gama spektra. Valna duljina rendgenskih zraka (X-zraka) je između 10-10 i 10-13 m. Atomi elemenata imaju karakteristične rendgenske spektre koji su povezani s atomskim brojem elementa. Rendgenske zrake vrlo su prodorne, os. kroz mekana tkiva, pa se upotrebljavaju u medicini, ali i tehnici i znanosti za određivanje unutar. strukture tvari. Otkrio ih je njem. fizičar → W. C. Röntgen (1895) proučavajući sudar katodnih zraka (elektrona) s površinom metala. Danas se r. z. proizvodi u rendgenskim cijevima s anodom od volframa, a razlika potencijala između katode i anode, koja ubrzava elektrone, iznosi do 100 kV.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: