Ribar, Ivan

Ivan Ribar
Ribar, Ivan, hrvatski političar (Vukmanić, 21. I. 1881 – Zagreb, 2. II. 1968). Studirao pravo u Zagrebu, Pragu i Beču; doktorirao u Zagrebu 1904. Odvjetnik od 1905. Član Hrvatsko-srpske koalicije, zastupnik u Hrvatskom saboru od 1913. i Ugarskom saboru u Pešti. Član Središnjeg odbora Narodnoga vijeća u Zagrebu. Pristaša ujedinjenja i stvaranja Jugoslavije, jedan od osnivača Demokratske stranke. Predsjednik Narodne skupštine Kraljevine SHS 1920–22. Protivnik Šestosiječanjske diktature. Pridružuje se partizanima 1942. Član Komunističke partije Jugoslavije od 1943. Predsjednik Izvršnog odbora AVNOJ-a, predsjednik prezidija Privremene narodne skupštine i predsjednik skupštine FNRJ. Djela: Hrvatsko-srpski odnosi u prošlosti, 1939; Politički zapisi, I–IV., 1948–52; Iz moje političke suradnje, 1965.