Ribera, Jusepe de

J. de Ribera Martirij sv. Bartolomeja, Madrid, Prado
Ribera, Jusepe de (u Italiji zvan Giuseppe Ribera i Lo Spagnoletto), španjolski slikar i bakropisac (Játiva,
12. I. 1591 – Napulj, 2. IX. 1652). U Napulju se od 1616. razvijao pod utjecajem Correggia i M. Caravaggia te postao glavni predstavnik napuljske barokne slikarske škole i utjecao na naraštaje slikara. Naturalističkim načinom slikao likove svetaca u ekstazi (Martirij sv. Bartolomeja) i žanr-scene (Hromi dječak).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: