ribonukleinska kiselina

ribonukleinska kiselina (RNK ili RNA prema engleskom: rybonucleic acid), nukleinska kiselina koja prenosi genetičku informaciju od deoksiribonukleinske kiseline (DNK) u kromosomu stanične jezgre do mjesta sinteze proteina u ribosomima citoplazme. Molekule glasničke ribonukleinske kiseline (mRNK) sintetiziraju se “prepisujući” redoslijed organskih baza u sastavu DNK (transkripcija) te u ribosomima služe kao matrica za sintezu određenih aminokiselina.