Ricci-Curbastro, Gregorio

Gregorio Ricci-Curbastro
Ricci-Curbastro, Gregorio, tal. matematičar (Lugo di Romagna, 12. I. 1853 – Bologna, 6. VIII. 1925). Prof. u Padovi (1880–1925). Istraživao zakone el. kruga, diferencijalne jednadžbe, ali je najpoznatiji kao izumitelj apsolutnoga diferencijalnog računa (1884–94) nazvanog po njemu Riccijev račun ili danas poznat kao tenzorska analiza.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: