Richter, Hans

Hans Richter
Richter, Hans, njemački slikar, filmski redatelj i teoretičar filma (Berlin, 6. IV. 1888 – Minusio, Švicarska, 1. II. 1976). Član dadaističke skupine u Zürichu, od 1920-ih snimao apstraktne, dadaističke i nadrealističke filmove. Godine 1941. seli u SAD i posvećuje se eksperimentalnom filmu. Najvažnija ostvarenja su mu Dopodnevna sablast (1927), Svakodnevno (1929), Snovi što se mogu kupiti novcem (1944–47), te dadaistički Dadascope (1956/7, u 2 dijela) i 8×8 (1957). Objavio i nekoliko teorijskih knjiga u kojima se nalaze i eseji o filmu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: