Rosandić, Toma

T. Rosandić Autoportret
Rosandić, Toma, hrv. kipar (Split, 22. I 1878 – Split, 1. III 1958). Školovao se u Splitu, Italiji i Beču. Bio je prof. u Beogradu. Oblikovao simboličke i alegorijske figure (Mladost, 1911), bibl. prizore (Glava Krista, 1915), portretna poprsja (R. Bošković, 1916) i arhit.-dekorativne radove (mauzolej obitelji Petrinović u Supetru, 1924–28).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: