Rosselli, Nello

Rosselli, Nello (pravim imenom Sabatino), talijanski povjesničar, publicist i političar (Rim, 29. XI. 1900 – Bagnoles-de-l’Orne, 10. VI. 1937). Brat → Carla. Sudionik ilegalnog antifašističkog pokreta u Italiji; više puta zatvaran. Jedan od prvih talijanskih povjesničara koji su proučavali razvoj socijalističkog i radničkog pokreta u Italiji; autor više povijesnih djela o povijesti talijanskoga → risorgimenta (Mazzini i Bakunjin, 1927; Carlo Pisacane u talijanskom risorgimentu, 1932. i dr.). Ubijen zajedno s bratom Carlom.