Rostand, Edmond

Edmond Rostand
Rostand, Edmond, francuski pjesnik i dramatičar (Marseille, 1. IV. 1868 – Pariz, 2. XII. 1918). Debitirao zbirkom stihova Les musardises u kojima se ogleda utjecaj A. de Musseta. Pisao i “poetski teatar” (Romantične duše). Najpopularnije djelo Cyrano de Bergerac. Pjesnik žive imaginacije i vješt versifikator, stvorio je lak, dopadljiv spektakl u kojem je sabran čitav romantički inventar. Važnija djela: Crvena rukavica; Orlić; Pijetao; Posljednja noć Don Juana.