Rubens, Peter Paul

P. P. Rubens Autoportret s prvom ženom, München, Alte Pinakothek

P. P. Rubens Venera pred ogledalom
Rubens, Peter Paul, flam. slikar (Siegen, 28. VI. 1577 – Antwerpen, 30. V. 1640). Učio u domovini kod romanistâ te u Italiji 1600–08. Najizrazitiji predstavnik baroka. U svojim djelima povezao je klas.-humanističke utjecaje s flam. tradicijom slikajući mnoštvo raskošno odjevenih likova i senzualne ženske aktove. U Antwerpenu otvorio slikarsku radionicu u kojoj je sa svojim mnogobrojnim suradnicima i učenicima (A. Van Dyck, J. Jordaens, C. de Vos, D. Teniersa, st. i ml. i dr.) izveo na stotine monumentalnih biblijskih (Skidanje s križa, 1612–14), mitoloških (Bitka Amazonki, 1615–2; Parisov sud, 1917–19), pov.-alegorijskih kompozicija (ciklus o Mariji Medici, 1621–25), žanr-scena i krajolika te portreta koji su mu najzrelija ostvarenja (Helena Fourment u krznenom ogrtaču, o. 1638). Diplomat u Francuskoj, Španjolskoj i Engleskoj.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: