Ruskin, John

John Ruskin
Ruskin, John, engl. književnik, teoretičar umjetnosti i društv. reformator (London, 8. II. 1819 – Brandtwood, 20. I. 1900). Zagovornik nove gosp. i soc. etike; kritičar kapitalizma i protivnik tehn. civilizacije; vizionar pravednijeg društva u ljepoti. Snažno utjecao na engl. javno mišljenje XIX. st. i laburistički pokret. Slikao akvarele i crteže. Prof. u Oxfordu (1870–84). Objavio Sedam luči arhitekture; Kamenje Venecije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: