Ryle, Gilbert

Ryle, Gilbert, engl. filozof (Brighton, 19. VIII. 1900 – Whitby, 6. X. 1976). U ranoj fazi svojega filoz. razvoja bio je pod utjecajem tradicije fenomenologije Husserla i Heideggera. Poslije sve više prihvaća L. Wittgensteina i J. L. Austina i usmjerava svoja istraživanja na probleme jezika. Smatra se osnivačem i najistaknutijim imenom oksfordske filozofije “običnog jezika”. Od 1947. ured. vodećeg engl. filoz. časopisa Mind. Gl. djela: Pojam duha; Dileme; Platonov razvitak.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: