Saavedra Lamas, Carlos

Carlos Saavedra Lamas
Saavedra Lamas, Carlos, argentinski pravnik i političar (Buenos Aires, 1. XI. 1878 – Buenos Aires, 5. V. 1959). Profesor prava i sociologije u La Plati i Buenos Airesu. Ministar pravosuđa i prosvjete 1915–19, vanjskih poslova 1932–38. Predsjednik skupštine Društva naroda u Ženevi 1936. Rektor Sveučilišta u Buenos Airesu 1941–43. Dobitnik Nobelove nagrade za mir 1936. za posredovanje u okončanju rata između Paragvaja i Bolivije i za Južnoamerički proturatni pakt kojim su uspostavljeni mehanizmi za rješavanje međunarodnih sukoba. Djela: Međunarodni ugovori socijalnog karaktera; Centar za socijalno i radno zakonodavstvo; Nacionalni kodeks rada.