Sabatier, Paul

Paul Sabatier
Sabatier, Paul, francuski kemičar (Carcassonne, 5. XI. 1854 – Toulouse, 14. VIII. 1941). Profesor i dekan Sveučilišta u Toulouseu koje danas nosi njegovo ime. Doktorirao u području termokemije sumpora i sulfata (1880). Poslije se bavio katalizom hidrogenacije organskih spojeva. Sabatierov proces jest reakcija vodika i ugljičnog dioksida katalizirana niklom pri čem nastaju metan i voda. Podijelio Nobelovu nagradu za kemiju s → V. Grignardom 1912. Objavio knjigu o katalizi u organskoj kemiji.