sabelijanizam

sabelijanizam, ranokršć. učenje o Trojstvu, nazvano po egip. svećeniku Sabeliusu (III. st.) koji je od 217. u Rimu širio učenje o modalističkom monarhizmu. Prema njemu samo je jedan Bog (monarh) koji apsolutno vlada i upravlja svime, a Sin i Duh Sveti samo su njegovi prolazni oblici (modusi). Učenje su prihvatili neki afr. biskupi (Pentapolis) i poslije se suprotstavili odlukama Nicejskog sabora. Nauk su osudili papa Kalist I. i I. carigradski sabor (381).