Sabina, Karel

Sabina, Karel, češki književnik, publicist, libretist i političar (Prag, 29. XII. 1813 – Prag, 9. XI. 1877). Studirao pravo i filozofiju. Od 1845. član protuaustrijskoga demokratsko-revolucionarnog pokreta Repeal. Od 1849. do 1857. u zatvoru. U publicističkom djelu Duhovni komunizam smatra da se blagostanje može ostvariti neprestanim prosvjećivanjem naroda. Autor romana Oživjeli grobovi i sedam libreta, najpoznatiji je onaj za Smetaninu operu Prodana nevjesta. Pisao i pjesme.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: