Sabine

Sabine, rijeka na JZ SAD-a; duga 930 km, porječje obuhvaća 26 950 km2. Izvire u sjeveroist. Texasu. U donjem dijelu toka stvara istoimeno jezero. Utječe u Meks. zaljev kroz Sabine Pass (kanal). Većim dijelom toka granična r. između Texasa i Louisiane. Kanal Sabine–Neches spaja gradove Port Arthur, Beaumont i Orange s morem.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: