sabirnice

sabirnice 1. Računalni podsustavi koji prenose podatke između računalnih komponenti unutar računala ili između njih. Za razliku od povezivanja točke do točke, s. logički povezuje nekoliko periferija preko istog seta žica. Svaka s. definira vlastiti set priključnica na koje se fizički spajaju uređaji, kartice ili kablovi. 2. Vodiči u rasklopnim postrojenjima koji povezuju dovodne i odvodne vodove el. energije. Obično se izvode od neizoliranih bakrenih ili aluminijskih vodiča.