sabljanke

sabljanke, sabljan, Xiphias gladius
sabljanke (Xiphiidae), por. riba koštunjača iz reda tvrdoperki (Acanthopterygii). Imaju produljenu gornju čeljust oblika koštane sablje koja može biti duga kao 1/3 tijela. Nemaju prsne peraje. Tijelo izduženo, vretenasto, glava velika. Najpoznatija vrsta je sabljan (iglun, jaglun) (Xiphias gladius). Nastanjuje trop. i sjev. umjerena mora. U Jadran dolazi za plovama plave ribe kojom se hrani. Lovi se, a meso mu je cijenjeno.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: