Sabratha

Sabratha, peristil i kazalište
Sabratha, ant. grad u današnjoj Libiji. Osnovali su ga Feničani u ←X. st. Od ←46. ima status civitas foederata u rim. provinciji Africi; razvijeno lučko i trg. središte. U V. st. razaraju ga Vandali; obnovljen kao biz. utvrda za cara Justinijana I. U VII. st. razorili ga Arapi. Arheol. ostatci zdanja iz rim. i biz. doba.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: