Sacco i Vanzetti, proces

Sacco i Vanzetti, proces, Nicola Sacco i Bartolomeo Vanzetti
Sacco i Vanzetti, proces, inscenirani sudski postupak u SAD-u u kojem su radnici tal. podrijetla, anarhisti Nicola Sacco (1891–1927) i Bartolomeo Vanzetti (1888–1927) osuđeni na smrt na temelju lažnih optužbi da su 1920. počinili grabežno ubojstvo. Presuda kojom su osuđeni na smrt izazvala je burne prosvjede širom svijeta i mnogobrojne apele za pomilovanje, među ostalim i B. Shawa, R. Rollanda i H. G. Wellsa. Pravi počinitelj zločina uhićen je 1925. i priznao je zločin, ali su S. i V. unatoč tome smaknuti kao “neprijatelji postojećih institucija, a to je samo po sebi zločin” (citat iz presude suca). Sudski rehabilitirani 1977.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: