Sachs, Julius

Sachs, Julius, njem. botaničar (Breslau, danas Wrocław, Poljska, 2. X. 1832 – Würzburg, 29. V. 1897). Jedan od osnivača moderne eksperimentalne fiziologije bilja. Sveuč. prof. u Bonnu, Freiburgu i Würzburgu. Istraživao asimilaciju ugljičnog dioksida, kolanje org. spojeva, mehaniku biljnog rasta, uvjete cvjetanja itd.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: