Sachs, Milan

Milan Sachs
Sachs, Milan, hrv. dirigent i skladatelj češ. podrijetla (Lišov, kraj Budějovica, 28. XI. 1884 – Zagreb, 4. VIII. 1958). U Pragu završio studij violine, bio član Češke filharmonije, pa koncertni majstor kaz. orkestra u Beogradu i nastavnik na glazb. školi u Novom Sadu. Od 1911. koncertni majstor i dirigent Opere u Zagrebu (u 3 navrata direktor) i šest godina (1932–38) dir. Opere u Brnu. Isticao se izvedbama opera Smetane, Dvořáka, Janáčeka, Wagnera, R. Straussa, Verdija i Stravinskoga, te Beethovenovih simfonija, Smetanina ciklusa Moja domovina i Verdijeva Rekvijema. Skladao orkestralna i komorna djela. operu, popijevke, harmonizirao nar. napjeve.