Václavova kruna (kruna sv. Václava)

Václavova kruna
Václavova kruna (kruna sv. Václava), češ. kralj. kruna izrađena prigodom krunidbe kralja Václava I. (1228); dvaput prepravljana (1346. i o. 1376, za vladavine Karla IV. Luksemburškog). Od 1346. čuva se u katedrali sv. Vida (Víta) u Pragu u relikvijaru sv. Václava. Od XIV. st. pod pojmom “zemalja krune Sv. Václava” razumijevale su se sve pov. zemlje Češkoga Kraljevstva (Češka, Moravska, Šleska, Lužica i dr.). Od XIX. st. nac. simbol češ. države.