Saint Louis

Saint Louis
Saint Louis, grad i luka u sav. državi Missouri, SAD; 332 223 st. Leži na r. Mississippi, 16 km od njezina sutoka s Missourijem, nasuprot East Saint Louisu u sav. državi Illinois. Osnovao ga je 1764. Pierre Laclède Liguest kao trg. naselje; god. 1770. pod španj. poslije pod franc. vlašću. Od 1803. dio SAD-a. Bio sjedište vlade Teritorija Louisiane i Teritorija Missouri. Za građ. rata baza unionista. Trg. središte poljoprivr. okolice (stoka, vuna i drvo). U okolici grada ležišta željeza, olova, cinka, bakra i magnezija. Prehr., zrakoplovna, automob., kem. ind., proizvodnja obuće, elektron. opreme, lokomotiva. Prom. čvorište. Sveučilište i brojni fakulteti. Simfonijski orkestar jedan od najstarijih u SAD-u (osn. 1880); kazalište. Katedrala, palača pravde; most Eads (1874) prvi lučni čelični most na svijetu. God. 1904. održana Svj. izložba. Pov. park Jefferson Barracks 19 km j od grada.